האומנם שיקולי "טובת הילד" בחקיקה ובפסיקה הישראלית מונעים את תופעת ההדרה החברתית?

Israel Zvi Gilat

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מאמרו של ישראל צבי גילת מנתח את מפת התנועה של היחסים בין הורים וילדים במשפט הישראלי על שני צירים שלפעמים חותכים זה את זה, לפעמים משיקים זה לזה, ולפעמים אף מקבילים זה לזה: הציר האחד הוא הילד כלשעצמו, זכויותיו ואחריותו. הציר השני הוא המאבק המתנהל בין שני ההורים על ילדיהם. רק ניתוח והבנה של היחסים בין שני הצירים מאפשר הבנה של ממש לדרך שבה שיח "טובת הילד" במשפט הישראלי מתמודד עם ההדרה החברתית של ילדים בישראל. (מתוך המאמר)
Original languageAmerican English
Title of host publicationהדרה חברתית וזכויות אדם בישראל (קובץ בעריכת יאיר רונן, ישראל דורון, ורד סלונים-נבו)
Publisherאוניברסיטת תל-אביב
Pages 99-136
ISBN (Print)9789652744456
StatePublished - 2008

Keywords

 • טובת הילד
 • זכויות הילד
 • משמורת ילדים (משפט)
 • אפוטרופסות
 • הורים וילדיהם -- היבטים משפטיים
 • פסיקה (משפט)
 • קטינים (משפט)
 • אימוץ ילדים
 • הדרה חברתית
 • שירותי רווחה
 • Minors
 • Judgments
 • Parent and child (Law)
 • Guardian and ward
 • Custody of children
 • Joint custody of children
 • Children's rights
 • Adoption
 • Social service
 • Social isolation
 • ישראל -- משפט
 • Law -- Israel

Cite this