האדם והטכנולוגיה

עידו הרטוגזון

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

מחבר המאמר שואל אם הטכנולוגיה היא מלאך גואל המשפר את מצבה של האנושות או שמא שד המקרב אותה אל כיליונה; אם היא מקדמת אותנו כבני אנוש או שמא מבצעת בנו דה-הומניזציה; האם ההתפתחות הטכנולוגית חותרת כלפי אופק עתידי כלשהו. הוא מציג את הגישה הטכנו-אוטופיסטית מחד גיסא ואת הגישה המתנגדת לטכנולוגיה מאידך גיסא, ומתמקד בגישה המתפתחת עתה: הגישה הביקורתית, הבוחנת את הטכנולוגיה בהקשריה החברתיים והתרבותיים. חינוך טכנולוגי, לטענת המחבר, עיקרו ציוד התלמיד בכלים להבנת מקומה של הטכנולוגיה בחברה ובחייו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationחינוך - שאלות האדם, חלק א' - בהגות (קובץ בעריכת ישעיהו תדמור ועמיר פריימן)
Publisherתל אביב, מכון מופ"ת
Pages194-206
Number of pages13
ISBN (Print)9789655301052 VOL.1
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Technical education
  • Technological literacy
  • Technology

Cite this