הֶרמזים לדברי חז"ל ב'איתיאל הכושי מוינעציא'. תרגומו של זלקינסון למחזה Othello. the Moor of Venice

רחל ויסברוד, אבישי מגנצא

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בתרגומו של יצחק אדוארד זלקינסון למחזה 'אותלו', ומראה שבנוסף על השימוש בלשון המקרא, גם לשון חז"ל מהדהדת בתרגומו במידה ובאופנים שאינם מאפשרים לראות בכך מקריות גרידא. סקירת ההרמזים לדברי חז"ל בתרגומו מובילה לאפיונו של זלקינסון כמי שנשען על כל מקורות היהדות ומאפשרת להציג תמונה שלמה יותר של מפעלו.
Original languageHebrew
Pages (from-to)173-198
Number of pages26
Journalמחקרי ירושלים בספרות עברית
Volumeלא
StatePublished - 2020

IHP Publications

  • ihp
  • Hebrew language, Talmudic
  • Translating and interpreting
  • הרמז
  • זלקינסון, יצחק אדורד
  • שפה עברית -- תקופת חז"ל
  • שקספיר, וילים -- אותלו
  • תרגום

Cite this