דת ומדינה: עיון ביקורתי במשמעויות השיח הציבורי

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה המחבר מבקש לנתח מחדש את המשמעות הסימבולית של צמד המונחים " דת ומדינה" בשיח הציבורי בישראל. משמע, מאמר זה אינו מציע תאוריה כלשהי על יחסי דת ומדינה בישראל, ואין הוא בוחן את המצוי ואף לא את הרצוי. הוא מתמקד במופע הסמנטי עצמו, ובתוך כך מנסה לפענח את הקשרי המשמעות הממצבים את הצימוד "דת ומדינה". הנחת המוצא של הדיון הנוכחי היא שצימוד מושגי זה הוא ביטוי סמלי, מטפורי, הנבנה על הקשרי משמעות קודמים מצד אחד ומעצב הקשרי משמעות חדשים מצד אחר. כל אחד ואחד מן המונחים המרכיבים את הצימוד טעון בהקשרים היסטוריים, תרבותיים, חברתיים, פוליטיים ומוסריים. כך, הצירוף של המונחים דת ומדינה למושג אחד יוצר מבע לשוני רב עוצמה, המאגד אפשרויות שונות ואף סותרות לתוך מערכת מושגית אחת, שבה תמונת מציאות מורכבת מכונסת לתוך סמל של זהות או ניגוד: המושגים "דת" ו"מדינה" הם מושגים זהים או מושגים סותרים. שאלת דת ומדינה נוסחה בדרך כלל כשאלה פוליטית, דהיינו כשאלה הנוגעת לריבונות הפוליטית ולאופי המשטר. התזה שמחבר המאמר ביקש להציג היא שניסוח זה אינו משקף את המשמעות של השדה הסמנטי שהמטפורה "דת ומדינה" מייצרת. הניסוח הסטנדרטי של אזור שיח זה הוא קצה הקרחון הגלוי של שיח הזהות היהודית, שהוא עמוק וראשוני יותר. אך ההיסטוריה שבמסגרתה הוא עוצב, השאירה אזור שיח זה מטושטש ועמום. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationדת ומדינה בהגות היהודית במאה העשרים (קובץ בעריכת אביעזר רביצקי)
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Pages43-75
Number of pages33
ISBN (Print)9657091969
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Discourse analysis
  • Identity (Philosophical concept)
  • Israel
  • Jewish law
  • Jews -- Identity
  • Liberalism
  • Religion and state
  • Secularism

Cite this