דת ומדינה במשנתו של עמנואל לוינס

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

בנוף התרבותי הארץ-ישראלי נוהגים להנגיד את ההגדרה העצמית וההתפתחות העצמית בדמוקרטיה מחד גיסא לתלותיות בלתי נאורה ותאוקרטיה קלריקלית מאידך גיסא. המדינה עדיפה על הדת, וזו האחרונה מהווה בעיה פחות או יותר קטנה במסגרת המדינית. הדת אפילו נחשבת איום על המסגרת הליברלית, שבה הכול שווים. תאוקרטיה היא הטרונומית, ודמוקרטיה היא אוטונומית – Tertium Non datur אין אפשרות שלישית. או חילוני או דתי או דמוקרטי או תאוקרטי, או פטרנליזם או זכויות האדם. לאור זאת, מחבר המאמר מציע במאמר זה לחשוב חשיבה אינקלוסיבית: אין סתירה בין דת ובין מדינה. בעקבות מחשבתו של לוינס, הוא טוען כי tertium datur – אפשרות שלישית אינה מן הנמנע – ומראה מהי השגיאה הטמונה במחשבה אקסקלוסיביסטית גורפת. זהות האדם המודרני יוצאת משייכותו למדינה מודרנית, אבל לא די בזה. האדם המודרני יכול להכיר בחשיבות המדינה, ומניה וביה לחשוב על מה שמעבר למדינה, לחשוב על הדת כעל מקור השראה ומחאה נגד השיקולים הנפוצים כל כך של "טובת המדינה", "סיבות המדינה". גישתו של לוינס אל היחס בין דת ובין מדינה מהווה דגם למחשבה אינקלוסיביסטית כזאת. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationדת ומדינה בהגות היהודית במאה העשרים (קובץ בעריכת אביעזר רביצקי)
Place of Publicationירושלים
Publisherהמכון הישראלי לדמוקרטיה
Pages409-429
Number of pages21
ISBN (Print)9657091969
StatePublished - 2005

IHP Publications

  • ihp
  • Judaism
  • Judaism and politics
  • Lévinas, Emmanuel
  • Religion and state
  • Zionism

Cite this