דרכו הפרשנית של רש"י בשימושו במדרשי חז"ל בפירושו לקהלת

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מבקש לברר מה המטרות שהנחו את רש"י בבחירת המדרשים שכלל בפירושיו וללמוד מכך על דרכו הפרשנית. בעוד שרוב המחקרים שעסקו בשאלה זו התמקדו בפירושו של רש"י לתורה, בוחנת אותה המחברת על פי פירושו לקהלת. המחברת מפנה את תשומת הלב לשתי תופעות בפירוש: ההצהרות המפורשות של רש"י על שיקוליו בבחירת מדרשים, ומעשה הפירוש עצמו - מה מתוך החומר המדרשי כלל רש"י בפירושו וממה נמנע. מסקנת המחברת היא שהשיקולים שהדריכו את בחירתו של רש"י היו מחד גיסא שיקולים פרשניים - מידת השתלבות המדרשים בהקשר של הטקסט המקראי, ומאידך גיסא רצונו להציע לבני דורו מסר מוסרי, דתי וחינוכי ולבטא את עמדתו כלפי העולם הנוצרי.
Original languageHebrew
Pages (from-to)209-229
Number of pages21
Journalשנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום
Volume19
StatePublished - 2009

IHP Publications

  • ihp
  • Aggada
  • Criticism, Textual
  • Midrash rabbah -- Leviticus

Cite this