דרישת הכוונה בזכויות יוצרים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר מבקשת המחברת לעמוד על תרומותיו של השופט טירקל בתחום הקניין הרוחני. המאמר יעסוק בפסק דינו של השופט טירקל בערעור קימרון. פסק הדין עוסק בשאלות מרתקות בתחום דיני זכויות היוצרים. המאמר יבקש להתמקד בהיבט אחד של פסק הדין - דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים. המאמר יפתח בהצגתה של דרישת המקוריות בדין הישראלי ובדין ההשוואתי, תוך הדגשת הדין האמריקני והאנגלי. לאחר מכן יפנה המאמר לבחון את הלכת קימרון ויציג את השאלות המעניינות שעוררה בנוגע לדרישת המקוריות, לבסוף יציג המאמר את מבחן הכוונה בדיני זכויות יוצרים ויבהיר כיצד הלכת קימרון ופסקי דין נוספים שניתנו בשיטות משפט אחרות יכלו להסתייע במבחן הכוונה לצורך דיוק רב יותר בניתוח השאלה אם מדובר ביצירה מקורית מוגנת בזכות יוצרים.
Original languageHebrew
Title of host publicationספר טירקל (קובץ בעריכת אהרן ברק, קארין כרמית יפת, אליקים רובינשטיין)
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pages413-437
Number of pages25
ISBN (Print)9789654421850
StatePublished - 2020

IHP Publications

 • ihp
 • Comparative law
 • Copyright
 • Intention
 • Judgments
 • Originality
 • דיני זכויות יוצרים
 • כוונה
 • מקוריות
 • משפט השוואתי
 • פסיקה (משפט)

RAMBI Publications

 • RAMBI Publications
 • Copyright -- Israel
 • Intellectual property -- Israel
 • Turkel, Jacob -- 1935-

Cite this