דרומה של יהודה לפי הרשימות המקראיות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Original languageAmerican English
Title of host publicationהתיישבות ובטחון בדרום הר חברון בעת העתיקה
EditorsZ. Safrai, Y. Levin
PublisherBar Ilan University, Department of Land of Israel Studies
Pages9-29
StatePublished - 1994

Bibliographical note

הכנס ה-14 של המחלקה ללמודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר-אילן

Cite this