דמותו של אברהם וקולה של שרה במדרש בראשית רבה

נעם זהר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הברכה הראשונה של תפילת העמידה פותחת בפנייה ל"אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, " וחותמת באברהם לבדו. אין ספק, שדמותו של אברהם אבינו היא דמות מרכזית במחשבתם הדתית של חז"ל, אך אמרותיהם בעניין זה פזורות במקורות שונים ונמסרות מפי חכמים רבים. המאמר מתמקד בספר אחד מספרות האגדה של חז"ל, מדרש בראשית רבה, אשר בו מלוקטות ומשובצות, מטבע הדברים, רבות מן האמרות על אודות אברהם. כיוון שמן הנמנע להקיף במאמר אחד את מלוא החומר על אברהם אבינו במדרש זה, בחר המחבר (גם מתוך דבקות בעקרון השוויון בין המינים) לבחון קטעים הנוגעים ליחסיו עם שרה אמנו. נושא עיוננו כאן הוא אפוא דמותם של בני הזוג, אברהם ושרה, במדרש בראשית רבה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationאברהם אבי המאמינים (קובץ בעריכת משה חלמיש, חנה כשר ויוחנן סילמן)
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pages71-85
Number of pages15
ISBN (Print)9652262552
StatePublished - 2002

IHP Publications

  • ihp
  • Abraham -- (Biblical patriarch)
  • Man-woman relationships
  • Midrash rabbah -- Genesis
  • Sarah -- (Biblical matriarch)

Cite this