די אפגעשטויסענע : א שפאנענדיקע דערציילונג פון ווייטע מדינות וואס האט זיך אפגעשפילט מיט א הונדערט יאר צוריק

Translated title of the contribution: Forsaken

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Translated title of the contributionForsaken
Original languageYiddish
Place of PublicationNew York - London,United States
PublisherYiddish Branzhe / The Şitnovitzer-Schmidt-Hecht Project for Yiddish Religious Writings
Number of pages130
ISBN (Print)1937417948, 9781937417949
StatePublished - 2019

Cite this