דיני איכות הסביבה / אורן פרז, אסתר רוזנבלום

אורן פרז, אסתר רוזנבלום

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

הענף העוסק בהסדרת דיני איכות הסביבה נחשב לתחום צעיר במשפט הבינלאומי. עד לעשורים האחרונים, כל דיון בנושא ההגנה על הסביבה במסגרת המשפט הבינלאומי, היה דורש דיון מקדים בשאלת עצם הקיום "משפט סביבתי בינלאומי". ואולם, בעשורים האחרונים, חלו שינויים בקשר שבין המשפט הבינלאומי ונושא ההגנה על איכות הסביבה. מאז שנות השבעים של המאה העשרים, וביתר שאת, מאז שנות התשעים, הפך נושא ההגנה על הסביבה לעניין מרכזי בארגונים בינלאומיים, ולמוקד של הסכמים ודיונים בינלאומיים רבים. בעשורים האחרונים של המאה העשרים התפתחה המודעות בנוגע לטווח הרחב והגדל של מפגעים סביבתיים המאיימים על כדור הארץ, הדורשים מענה ברמה הבינלאומית. בשנים אלה אלה התגבשה ההבנה לפיה בעיות סביבתיות אינן מכבדות גבולות מדינתיים, ונושאים סביבתיים אשר נחשבו בעבר כעניינים מקומיים הינם בעלי השלכות חוצות גבולות. אשר יכולות להיות בילטראליות, אזוריות או גלובליות, צריכה להיעשות באמצעות שיתוף פעולה .בין מדינות, תוך הסדרת התחום ברמה הבינלאומית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationמשפט בינלאומי (קובץ בעריכת רובי סיבל ויעל רונן)
Place of Publicationשריגים-ליאון
Publisherנבו
Pages713-744
Number of pages32
ISBN (Print)9789654421393
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Environmental quality
  • International law

Cite this