דימוי כמעצב מציאות: שינוי תפיסת השבוי מפחדן לגיבור בתקופה הצלבנית

איוון פרידמן

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר בוחן את דמות השבוי בכתיבה ההיסטוריוגרפית ובכתיבה הספרותית בתקופה הצלבנית, ואת ההתפתחויות שחלו בה. המאמר בוחן את השינויים שחלו בעיצוב דמותו של השבוי בשני מישורים: המישור המעשי - כיצד נהגו הצבאות הניצים בשבויי האוייב ובשבוייהם הם, ובמישור של הדימוי הספרותי - כיצד נתפס השבוי בספרות התקופה. לטענת המחבר, קיים קשר בין שני המישורים, אם כי קשה מאוד להוכיח שהיתה השפעה הדדית ביניהם. המאמר מראה כיצד חל שינוי בדמות השבוי מסמל לכישלון ולתבוסה, אשר בני התקופה העדיפו להתעלם ממנו ומגורלו, עד להופעתו של לוחם מסוג חדש. כך, המפגש בין הלוחמים הצלבנים לבין המוסלמים, הנוצרים המזרחיים והיהודים בני המקום בעקבות מסעי הצלב, הוא שהביא לשינוי ביחס כלפי הצלבנים שנשבו, והולדת דמות השבוי הגיבור התפתחה בספרות בתקופה זו. בספרות ימי הביניים הוצגו מאז השבויים לעיתים קרובות כסמל של תשוקה ומאוויים מיניים, של תעוזה יוצאת דופן ושל גבורה. סיפורי שחרורם של השבויים היו אף הם לסיפורי גבורה, בריחה הרואית או התערבות אלוהית.
Original languageHebrew
Title of host publicationשבויים (קובץ בעריכת מרב מאק)
Publisherמרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי ומכון ון ליר בירושלים
Pages83-107
Number of pages25
StatePublished - 2014

IHP Publications

  • ihp
  • Abduction in literature
  • Christian literature
  • Crusades
  • Imagery (Psychology)
  • Literature and society
  • Literature, Medieval
  • Middle Ages
  • Prisoners of war
  • Ransom

Cite this