דיוקנאות רבנים בבית החרדי בישראל כאיקונות של זהות: פרק באנתרופולוגיה של תרבות חומרית

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר מורכב מארבעה פרקים. בפרק הראשון מוצגת העמדה האמביוולנטית בחברה החרדית לדיוקנאות רבנים כפי שהיא מתבטאת בשיח הפופולרי. מוצגת בו גם הספרות המחקרית העוסקת בדיוקנאות הרבנים בחברה המסורתית ובחברה הדתית והחרדית בת זמננו. בספרות זו בולט המקרה של חסידות חב"ד המלמד על תפקידם של דיוקנאות הרבנים בהתמודדות הציבור החרדי עם המציאות הדתית המשתנה לנוכח האתגרים המודרניים והקהילתיים לאחר מלחמת העולם השנייה. הפרק השני מתאר את הבית החרדי הן כמרחב פיזי פונקציונלי הן כמרחב הנוטל חלק בעיצוב הזהות הקולקטיבית. הפרק השלישי מתאר, על סמך עבודת השדה, את מיקום דיוקנאות הרבנים בבית החרדי. הממצאים מראים שיש הבדל בולט בין המרחב הביתי האשכנזי לבין המרחב הביתי החרדי מזרחי. הפרק הרביעי משתמש בתיאור מורחב לדיוקנו הנפוץ של הרב עובדיה יוסף בחברה החרדית מזרחית כדי להדגים את המושג 'איקונה של זהות'. הסיכום דן בתפקידם של דיוקנאות הרבנים בסימון גבולות הזהות החברתית בחברה החרדית. Refereed/Peer-reviewed
Original languageHebrew
Pages (from-to)203-223
Number of pages21
Journalישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל - היסטוריה, תרבות, חברה
Volume21
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Group identity
  • Portraits
  • Rabbis
  • Symbolism
  • Ultra-Orthodox Jews
  • Yosef, Ovadia

Cite this