דיבוק כדימוי וכמצב נפשי ביצירתה ובחייה של יונה וולך

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

במאמר זה אתמקד במצבי נפש המתוארים בשירתה של יונה וולך והקרובים לתיאורי 'דיבוק' ו'גלגול נשמות'. אציע לראות בעיצובם הספרותי של מצבי נפש אלו ניסיון למתן פשר לזהות עצמית מורכבת ולא גדורה. ניסיון זה מציב חלופה להמשגה הפסיכולוגית ולאבחנה הרפואית ומנסה לחוות את אותם מצבי נפש ולהעניק להם משמעות בדרך שונה. תחילה אבסס את הקביעה שיונה וולך חשה הזדהות עמוקה עם השקפות קבליות ומיסטיות מסוימות, ואראה את המקום החשוב שתפסה המיסטיקה בעולמה האישי ובהשקפותיה הארס-פואטיות. לאחר מכן אשוב לדון במצבי ה'דיבוק' ו'גלגול הנשמה' בחייה ובשירתה ובמאבק הפנימי שנוצר בין האופציה הפסיכולוגית למתן משמעות למצבים אלו לבין האופציה המיסטית. אסיים בקריאה מפורטת של אחד משירי יונה וולך היכול להדגים את זיקתה העמוקה לנושא הדיבוקים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationכחלום יעוף וכדיבוק יאחז
Subtitle of host publicationעל חלומות ודיבוקים בישראל ובעמים
Editorsר. אליאור, י. בילו, י. זקוביץ, א. שנאן
Place of Publicationירושלים
Publisherמאגנס
Pages377-392
Number of pages16
ISBN (Print)9789654937054
StatePublished - 2013

IHP Publications

 • ihp
 • Cabala
 • Mysticism
 • Reincarnation
 • Spirit possession
 • Wallach, Yona
 • גלגול נשמות
 • דיבוק
 • וולך, יונה
 • וולך, יונה -- עכשיו לאהלה פוחדת (שיר)
 • מיסטיקה
 • קבלה

RAMBI Publications

 • RAMBI Publications
 • Dybbuk
 • Hasidism in literature
 • Hebrew literature, Modern -- History and criticism
 • וולך, יונה -- 1944-1985

Cite this