גלגולה של ושתי - מקרא, מדרש חז"ל, הפרשנות הפמינסטית והמדרש הפמינסטי המודרני

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Search results