גוף ומיניות בשיח הציוני-דתי החדש

Translated title of the contribution: The New Religious-Zionist Discourse on Body and Sexuality

Yakir Englander, A. Sagi

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

הניגוד בין הנפש לגוף והאידיאליזציה של היסוד הרוחני באדם הם יסודות מרכזיים בתרבות המערב, והשתרשו גם בתודעה היהודית. במהלך המאה העשרים הלכו ואיבדו תפיסות אלה מכוחן, ובמקומן עלתה התפיסה ולפיה האדם הוא בראש ובראשונה יצור גופני, שגופו ומיניותו מעצבים את אישיותו האנושית ועומדים במרכז זהותו. הציונות הדתית, כשותפה במהפכה הציונית ובפרויקט "שיקומה של היהדות", ביקשה אף היא להשיב לגוף את מקומו האבוד. הקונפליקט בין אידאל הרוניות ובין מקומו המרכזי של הגוף אפיין את ההיסטוריה של הציונות הדתית, והתפרץ ביתר שאת בימינו סביב נושא המיניות. טענתם העיקרית של המחברים היא שבעשורים האחרונים נוצר שיח ציוני-דתי חדש על המיניות והגוף ועל אופני השליטה בהם. דרך בחינת סוגיות כמו היחס לגוף, יחסים חד-מיניים ותפיסת הנשיות מבקשים המחברים לפענח את הנחות המוצא החבויות בשיח זה. באמצעים של ניתוח שיח חושפים המחברים כיצד מבקש שיח זה לחצוץ בין אורח חייו של המאמין ובין תרבות המערב. כך, באופן אירוני, מפתחת הציונות הדתית - שביקשה להיות חלק מהמהפכה הציונית המודרניסטית - שיח שמרחיק אותה מהתרבות המודרנית.
Translated title of the contributionThe New Religious-Zionist Discourse on Body and Sexuality
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
PublisherJerusalem: Shalom Hartman Institute
Number of pages267
ISBN (Print)9789650721091
StatePublished - 2013

Publication series

Nameיהדויות

Cite this