גד החוזה ויחסיו עם דוד המלך :עיון בשלוש הופעותיו של גד לפני דוד

יצחק עמר

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

גד החוזה הוא מן הדמויות המשניות בספר שמואל. בולט ממנו נתן הנביא,ויותר משניהם בולט שמואל הנביא. ואם שמואל זכה שייכתבו עליו מחקרים רבים, הרי דמותם של הנביאים נתן וגד נדחקה לקרן זווית וכמעט שלא זכתה לתשומת לב. המאמר שלפנינו יתמקד בנביא גד ויעסוק בשלוש הופעותיו לפני דוד.ההופעה הראשונה התרחשה בעת ששאול רדף אחרי דוד:בשבת דודבמצודה בארץ מואב מאיץ בו גד לעזוב הכול ולשים פעמיו חזרה לארץ יהודה (שמ"ב כב,ה .)ההופעה השנייה התרחשה לאחר שחטא דוד בחטא המפקד. גד נשלח אל דוד על מנת שיבחר עונש אחד מתוך שלושה (שמ"ב כד, יב).בפעם השלישית נשלח גד אל דוד לאחר שעונש המגפה הכה בארץ וקטל כשבעים אלף איש. גד נתבקש להורות לדוד לבנות מזבח לה' בגורן ארוונה היבוסי(שם, יח .) להלן אנתח את שלוש ההופעות האלו כל אחת בפני עצמה. בסיום המאמר אדון בשאלה אם קיים קשר כלשהו בין שלושתן, ואם כן מהו. בכל ניתוח של אחת משלוש ההופעות אשתדל לתת את הדעת גם לקשיים בטקסט, לשכבות העריכה השונות בו–אם ישנן כאלו, וגם לקשיים הספרותיים, משל הייתה היחידה שנעסוק בה מבית מדרשו של עורך-מחבר אחד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)1-26
Number of pages26
JournalJSIJ
Volume14
StatePublished - 2018

IHP Publications

  • ihp
  • Bible -- Samuel

Cite this