גדרי נזק הבור לאור סוגיית המפקיר נזקיו בירושלמי ובבבלי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במכילתא דר' ישמעאל משייכים את נזק הבור לנזקי ממונו. למרות זאת לא מצאנו בספרות התנאים פטור לבור הנמצא ברשות הרבים. יתירה מכך, בספרות התנאית לא נמצא חיוב לבור הנמצא כולו ברשות היחיד מלבד שיטת ר' יוסי בר' יהודה המחייב בבור ברשות היחיד הסמוך לרשות הרבים. שיטה זאת המשייכת את נזק הבור לנזקי ממון משתקפת גם בסוגיית הירושלמי בעניין מפקיר נזקיו. ברם, בסוגיה שם חולקים ר' יוחנן ור' אלעזר בגדרי הפטור של מפקיר נזקיו שנגרמו באונס. ר' יוחנן סובר שפעולת ההפקר פוטרת אותו מתשלום הנזקים, ואילו ר' אלעזר סובר שאם הוא אנוס ואינו יכול לסלק את התקלה פטור מתשלום הנזקים. מחלוקת זאת נובעת ממחלוקת יסודית על הגורם המחייב בנזקי ממון. ר' יוחנן אוחז בשיטת הבעלות, ולכן רק פעולת ההפקר פוטרת אותו. ואילו ר' אלעזר סובר שהתרשלות בחיוב השמירה מחייב אותו, ולכן רק אם הוא אנוס ואינו יכול לשמור - פטור. מחלוקת זאת נמצאת גם בסוגיה המקבילה בבבלי. ברם, שם התפרשה המחלוקת באופן שונה כדי להתאימה לברייתא. לפי הבבלי, לכל הדעות פטור על נזקי תקלה שנגרמה באונס בין אם הוא אנוס ולא יכול לסלק את הנזק ובין אם הפקיר את הנזק אפילו אם יכול לסלק את הנזק. במילים אחרות, הוא חייב על תקלה שנגרמה באונס רק אם היה יכול לסלק את הנזק ולא הפקיר אותו. לפי שיטה זאת החיוב על נזקי ממון הוא בגלל חיוב השמירה, אך היא פוקעת אם הפקיר את נזקיו. משום כך, נאלץ הבבלי להעמיד את מחלוקת ר' יוחנן ור' אלעזר במפקיר נזקיו שנגרמו בפשיעה. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)323-365
Number of pages43
Journalדיני ישראל
Volume33
StatePublished - 2019

IHP Publications

 • ihp
 • Controversy (Jewish law)
 • Damages
 • Public domain
 • Talmud Bavli -- Bava Kamma
 • Talmud Yerushalmi -- Bava Kamma
 • דיני נזיקין
 • מחלוקת (הלכה יהודית)
 • נחלת הכלל
 • תלמוד בבלי. בבא קמא
 • תלמוד ירושלמי. בבא קמא

Cite this