גברים-מורים למתמטיקה בבית הספר היסודי בהיבט רב-תרבותי: חקר מקרה

שוש מלאת, אתי גלעד

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

  Abstract

  המחקר המוצג מתמקד במספר סוגיות המעסיקות את מערכת החינוך והחברה בישראל: גברים שעוסקים בהוראה; הוראת המתמטיקה בבית הספר היסודי; וגברים מורים למתמטיקה הבאים מרקעים תרבותיים שונים בחברה הישראלית. בארץ ובעולם אנו עדים לתופעה מתמשכת של פמיניזציה של מערכת החינוך. בישראל במגזר היהודי מלמדים כ-19% מורים גברים, כאשר כ-9% מלמדים בבית הספר היסודי, ואילו במגזר הערבי מלמדים כ-48% מורים גברים, כאשר 32% מלמדים בבית הספר יסודי. .מטרת המחקר היא לחשוף את המניעים ואת תפיסות התפקיד של מורים גברים הבוחרים בהוראת המתמטיקה בקבוצות תרבותיות שונות: צברים, יוצאי אתיופיה, יוצאי חבר העמים ובדווים המלמדים בבתי ספר יסודיים בדרום הארץ. שיטת המחקר התבססה על הגישה האיכותית-פרשנית מסוג חקר מקרים. הממצאים מצביעים על קווים משותפים לכל המורים, אך במקביל נמצאו הבדלים בין הקבוצות התרבותיות. כך למשל, התפיסות והמניעים בהוראת המתמטיקה בקרב מורים צברים ומורים יוצאי חבר העמים הם בעיקר פנימיים. אצל המורים יוצאי אתיופיה והמורים הבדווים ניתן לזהות תפיסות ומניעים משולבים, הן חיצוניים והן פנימיים. תרומת המחקר למערכת החינוך ולהכשרת המורים למתמטיקה היא בהבנת המניעים ותפיסות התפקיד של גברים מורים בבית הספר היסודי. המלצת המחקר היא לבנות תכניות הכשרה ופיתוח מקצועי ששמות דגש על הפן הערכי-חברתי. (מתוך המאמר)
  Original languageHebrew
  Title of host publicationהמורה למתמטיקה (קובץ בעריכת דורית פטקין ואביקם גזית)
  Place of Publicationתל-אביב
  Publisherמכון מופ"ת
  Pages262-292
  Number of pages31
  ISBN (Print)9789655300871
  StatePublished - 2014

  IHP Publications

  • ihp
  • Education -- Israel -- Administration
  • Education, Elementary
  • Mathematics -- Study and teaching
  • Men
  • Motivation (Psychology)
  • Multiculturalism
  • Occupational prestige
  • Teachers
  • Teachers -- In-service training
  • Teachers -- Training of
  • Teaching
  • Vocational guidance

  Cite this