גבולות השיתוף והשוויון והשלכותיהם על הסדרי ביטוח: מקרה הקיבוצים

מיכל אשכנזי, Yaffa Machnes

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מחקר זה בוחן את השלכות הערבות ההדדית על הסדרים כלכליים פנימיים כגון פנסיה, טיפול סיעודי והבטחת מימונו בקיבוצים השיתופיים והמתחדשים. לצורך המחקר זיהינו חמישה פרמטרים מרכזיים: דמוגרפיה, גובה הפנסיה בקיבוץ, סוג הטיפול הסיעודי בקיבוץ, אופן הבטחת מימונו והתעשייה הקיבוצית.ביחס לפנסיה מצאנו כי בממוצע היא גבוהה יותר בקיבוצים גדולים יותר מבחינה דמוגרפית ובקיבוצים שיתופיים לעומת מתחדשים, וכן בקיבוצים שניתן בהם טיפול סיעודי טוב יותר.ביחס לטיפול סיעודי מצאנו כי ככל שהקיבוץ ותיק יותר וגדול יותר מבחינה דמוגרפית כך גדלה הסבירות לניהול בית סיעודי, משפחתי או מפוקח. כמו כן, ככל שמספר החברים הסיעודיים בקיבוץ גדול יותר כך סביר יותר שהקיבוץ ינהל בית סיעודי, וככל שהפנסיה בקיבוץ גבוהה יותר כך סביר יותר שיימצא בית סיעודי המפוקח על ידי משרד הבריאות.ביחס להבטחת המימון של הטיפול הסיעודי מצאנו כי ככל שקיבוץ ותיק יותר כך עולה הסבירות שיסייע במימון הטיפול הסיעודי באמצעות קרן פנימית ייעודית לסיעוד; ככל ששיעור החברים הקשישים (65+) עולה (ובהתאם גם מספר החברים הסיעודיים) כך עולה הסבירות לפתרון משולב במימון הטיפול על פני הסתמכות על קרן פנימית בלבד.(מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)75-96
Journalרבעון לכלכלה
Volume65
Issue number1-2
StatePublished - 2021

Cite this