גאות ושפל: התפתחותה העירונית של יפו ומקומה בעימות היהודי-הערבי בארץ-ישראל 1917-1947

Translated title of the contribution: Rise and Fall: The Urban Development of Jaffa and Its Place in Jewish-Arab Strife in Palestine 1917-1947

Research output: Book/ReportBookpeer-review

Abstract

" הספר ... עוסק בהתפתחותה של יפו בתקופת המנדט הבריטי. ייחודו בניסיון לבחון לראשונה את היחסים בין ערבים ליהודים באחת הזירות החשובות שהשפיעו על ממדי הסכסוך היהודי-הערבי בארץ-ישראל כולה. ההנחה המרכזית של המחקר היא שמקומה המרכזי של יפו בסכסוך השפיע על התפתחותה וקבע את גורלה. הספר שלפנינו הוא ניסיון ראשון להציג מחקר מקיף וכולל הדן בהשפעת הסכסוך היהודי-הערבי על התפתחותה של יפו בתקופת המנדט ועל רכיביה של ההתפתחות העירונית גם מתוך התבוננות ביחסים המשתנים בין ערבים ליהודים, נקודת מבט שעד כה לא ניתנה לה תשומת הלב הראויה. יפו נחשבה לאחת מהערים הגדולות של ארץ-ישראל. עיר מעורבת בהרכב אוכלוסייתה, מוקד עירוני ערבי גדול במיוחד בתקופת המנדט ומקור גאווה והשראה לתושבי יפו הערבים ולערביי הארץ כולם. פרוץ מאורעות 1936 היה קו שבר שסימל את המעבר מפריחה לדעיכה. העיר שנועדה לגדולות שקעה למצולות. מבחינה זו נחלקת ההיסטוריה של העיר בתקופת המנדט לשתי תקופות: הראשונה מתחילת תקופת המנדט ועד 1936, והשנייה מ-1936 עד 1947.
בספר מתוארות ונבחנות שתי התקופות האלה בניסיון להראות כי האירועים ההיסטוריים בכל תקופה השפיעו על התפתחותה של יפו וקבעו את אופייה ואת דמותה המיוחדת. הספר נשען על תשתית רחבה של מקורות ארכיוניים ומגוון עשיר ורב של תעודות הנחשפות כאן לראשונה. בספר תצלומים רבים הנותנים תמונה מהימנה של חיי העיר ושל האירועים שפקדו אותה
Translated title of the contributionRise and Fall: The Urban Development of Jaffa and Its Place in Jewish-Arab Strife in Palestine 1917-1947
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherיד יצחק בן-צבי
Number of pages456
ISBN (Print)9789652174000
StatePublished - 2016

Bibliographical note

456 עמודים, 6 עמודים לא ממוספרים, 4 עמודי לוחות לא ממוספרים

Cite this