גאולת קרקעות מסוג חדש: מפעלי רכישות קרקע מיוחדים של 'קרן קיימת לישראל' בשלהי תקופת המנדט

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageAmerican English
Pages (from-to)127-148
JournalCathedra: For the History of Eretz Israel and Its Yishuv
Volume104
StatePublished - 2002

Cite this