בתי חולים מגנטיים נוסח ישראל: מיקוד בתפיסת האחיות את סביבת עבודתן - המרכז הרפואי הדסה כדוגמא

חליל חורי, אורלי תורן, מיכל ליפשיץ

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

אחד מתווי האיכות בסיעוד של בתי חולים בעולם ניתן בהכרה שלהם כמגנטיים. בתי חולים אלה, הם בעלי יכולות של מגנט, קרי למשוך כח אדם ולשמרו בו זמנית. אחד המאפיינים הבולטים שלהם הוא בתפיסה גבוהה וחיובית של האחיות את סביבת העבודה שלהן. לאור זאת, הוכלל בשנים האחרונות בעולם המדד של תפיסת סביבת העבודה הסיעודית כמדד איכות סיעודי. מטרות המחקר: לתאר את מאפייני סביבת העבודה במרכז הרפואי הדסה ולהשוות תוצאות מדדים אלה לבתי חולים מגנטיים ושאינם מגנטיים בעולם. שיטת המחקר: מחקר חתך, השוואתי עם דגימת נוחות של אחיות בשני בתי החולים של הדסה. שאלונים בנוגע לתפיסת סביבת עבודה הועברו ומולאו באינטרנט במהלך ינואר 2013. ממצאים עיקריים: 667 אחיות ענו על שאלון סביבת העבודה הבנוי מ-5 חלקים. תפיסת סביבת העבודה על ידי כלל האחיות נתפסה כגבוהה ודומה לממוצעים המאפיינים בתי חולים מגנטיים. בחלוקה למאפייני תוכן, המאפיין הגבוה ביותר בסביבת העבודה היה "יסודות הסיעוד לאיכות הטיפול", המאפיין הנמוך ביותר היה "תקינה והלימה במשאבים", בדומה לממצאי בה"ח מגנטיים. ממוצעי מאפייני סביבת העבודה נמצאו גבוהים ביותר במאפייני מחלקות המיילדות ונמוכים ביותר במחלקות לרפואה דחופה.
Original languageHebrew
Pages (from-to)30-33
Number of pages4
Journalהאחות בישראל
Volume196
StatePublished - 2014
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • Employee retention
  • Employees -- Recruiting
  • Hospitals
  • Merkaz refuʼi Hadasah (Jerusalem)

Cite this