בתי דין של תורה בימינו – האם הם חזון בר יישום? (חלקים א', ב')

שפרה מישלוב

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

מאמר זה מתפרסם בשלושה חלקים. המאמר עוסק בשאלה האם בתי הדין הרבניים בימינו הם חזון בר יישום. חלקו הראשון זה של המאמר עוסק במטרות העל של משפט התורה ובשורשים הרעיוניים לערעור עליהן. לדברי מחברת המאמר, דיון בנושא זה מתנהל אך ורק בגדרה של הציונות הדתית לגווניה. בציבור החרדי, המשופע בבתי דין, השאלה כלל אינה מתעוררת. בהמשך נעשתה הבחנה בין המשפט הפלילי של התורה למשפט האזרחי-ממוני. הובהר כי במישור הפלילי המלך ובית הדין 'מכים ועונשים שלא מן התורה', שכן משפט התורה נוגע לצדק האבסולוטי, בעוד משפט המלך מטרתו להשליט סדר בחברה. לעומת זאת, בתחום האזרחי-ממוני, בנוגע למרבית המקרים מספקים דיני התורה לדיינים את היכולת להכריע בין הצדדים. אומנם גם על תחום זה נאמר כי מאז שבטלה סמיכה 'בטלו משפטי תורה', אולם לאור העובדה שהלכה למעשה דיינים המשיכו לדין בדיני תורה בין אדם לחברו במשך כל הדורות, יש להסביר אמירות אלה כמצביעות על הפער בין מעמדו של דין תורה בזמן קיומה של הסנהדרין, לבין מעמדו בגלות וכיום, ולא כשוללות את היכולת לדון דין תורה. המשךהמאמר דן בטענה כי נטייתם המוצהרת של דיינים לדון בפשרה מעקרת למעשה את יישום דין התורה. בתגובה לכך הובאו העקרונות, האופן והמקרים שבהם דיינים מציעים לצדדים הכרעה על פי פשרה, ונשללה טענה זו הן באופן עקרוני והן במבחן המציאות. מעבר לכך, הובהר כי הפשרה למעשה משמשת כיום כלי חשוב להשבת סמכויות שיפוט מקוריות שנלקחו מהדיינים בעת ביטול הסנהדרין. נידון גם הקושי שבביטול הכלי הראייתי שהיה בידי דיינים בעבר – חובתו של צד להליך המשפטי להישבע על גרסתו, על רקע השחיקה ביעילותו של כלי זה במהלך הדורות. חלקו השני של המאמר מוקדש לאופן שבו מתפתחת ההלכה בזמן הזה, תוך שימת דגש על דיני ממונות בבתי הדין. כמו כן, חלקו השני של המאמר דן בטענות פרקטיות שונות הנטענות כלפי האפשרות לקיים דין תורה. המאמר מתייחס לטענה לגבי מאובנות ההלכה ו'דינא דמלכותא דינא' ודן בקשיי היישום של דיני ממונות, תוך התייחסות לעדים, אחריות בנזיקין והכרה במחלוקת.
Original languageHebrew
Pages (from-to)98-111; 135 (ניסן תשפ"ב, 2022), עמ' 124-134
Number of pages14
Journalאמונת עתיך
Volume134
StatePublished - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • Civil law
 • Civilization, Modern
 • Conciliation (Civil procedure)
 • Controversy (Jewish law)
 • Criminal law
 • Jewish law
 • Judaism
 • Judaism and state
 • Judges (Jewish law)
 • Liability (Law)
 • Money (Jewish law)
 • Oaths
 • Rabbinical courts
 • Religious Zionism

Cite this