ברכת'יוצר האדם'—מקומות הופעתה, תיפקודה ומשמעותה/The Occurrences and the Significance of the" Yoṣer Haʾadam" Benediction,

M. Bar Ilan, מאיר בר-אילן, M. BAR-ILAN

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageAmerican English
JournalHebrew Union College Annual,
StatePublished - 1985

Cite this