בפתח הקובץ

מיכאל מ' לסקר, רונן יצחק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingForeword/postscript

Abstract

הקובץ עוסק בסוגיות שונות בתולדות המדינה. המאמרים נועדו להציג נקודות חדשות או היבטים שטרם נחקרו לעומקם. ההדגשים במאמרים בתחומים הצבאיים-בטחוניים והדיפלומטיים-מדיניים הם: ביטחון פנים וביטחון חוץ, מעמדה, פעולותיה ומקומה של ישראל במישור המדיני-דיפלומטי בשנות המלחמה הקרה ומקומה של ישראל במרחב הערבי והמוסלמי. הספר מציג ארבע שאלות משמעותיות: כיצד מתמודדת ישראל עם בעיותיה הביטחוניות שמחוץ לגבולותיה ומהם סדרי העדיפויות של ממשלותיה מאז 1948 בתחום הביטחוני לגבי הבעיה הפלסטינית?
Original languageHebrew
Title of host publicationאתגרים ביטחוניים ומדיניים במבחן המציאות
Subtitle of host publicationישראל בין העולם הערבי והזירה הבין-לאומית
Editorsמיכאל מ' לסקר, רונן יצחק
Place of Publicationרמת-גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pages9-31
Number of pages23
ISBN (Print)9789652264121
StatePublished - Dec 2012

Cite this