בפייסבוק אתה מקיר את החברים שלך" (זו אינה שגיאת כתיב)": עיון בחידושי פעלים

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרתו של מחקר זה היא להציג את האילוצים השונים בבחירת בניין לפעלים חדשים בעברית ולבחון את יחסי הגומלין ביניהם. הנתונים שעליהם מבוסס המחקר כוללים הפקות ספונטניות של 537 פעלים חדשים בקרב דוברי עברית, אשר נאספו במהלך שש השנים האחרונות. הבסיס התיאורטי לניתוח המורפולוגי הוא גישתו של ארונוף (Aronoff, 1976) שלפיה הלקסיקון המנטלי מכיל מילים קיימות בלבד ולא מורפמות חסרות משמעות עצמאית או יחידות מופשטות, כגון שורשים, שאין להם מימוש עצמאי על פני השטח. המחקר מציע מודל המנחה את דוברי השפה בבואם ליצור פועל חדש עיון בדוגמאות שנבחנו במאמר זה מורה על חלוקת עבודה עקבית בין גורמים תחביריים-סמנטיים מצד אחד וגורמים מורפו-פונולוגיים מצד שני, החוברים יחד לבחור את הבניין המתאים לפועל.
Original languageHebrew
Title of host publicationהעברית שפה חיה
Subtitle of host publicationקובץ בעריכת רינה בן שחר וניצה בן ארי
Place of Publicationתל אביב
Publisherאוניברסיטת תל אביב והוצאת הקיבוץ המאוחד
Pages217-236
Number of pages20
Volumeו
StatePublished - 2013

IHP Publications

 • ihp
 • Facebook (Electronic resource)
 • Hebrew language -- Foreign words and phrases
 • Hebrew language -- Morphology
 • Hebrew language -- New words
 • Hebrew language -- Phonology
 • Hebrew language -- Semantics
 • Hebrew language -- Slang
 • Hebrew language, Modern
 • Language and the Internet
 • Online social networks
 • Sociolinguistics
 • Vocabulary
 • אוצר מילים
 • חידושי לשון בעברית
 • לשון ואינטרנט
 • מורפולוגיה עברית
 • מילים זרות בעברית
 • סוציולינגויסטיקה
 • סלנג עברי
 • סמנטיקה עברית
 • פונולוגיה עברית
 • פייסבוק
 • רשתות חברתיות (באינטרנט)
 • שפה עברית -- תקופה מודרנית

RAMBI Publications

 • RAMBI Publications
 • Hebrew language -- Grammar
 • Hebrew language -- Morphology
 • Hebrew language, Modern

Cite this