בעיניו של אברבנאל: מדוע התערב האל בבחירת שאול למלך על ישראל?

חננאל מאק

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

עמדתו הרפובליקנית המובהקת של ר"י אברבנאל והעובדה שבכתביו ניכרת סלידה מן המלוכה לדורותיה, מוכרות לכל מי שעוסק בפירושיו למקרא ובהגותו המדינית. מקובל להניח שאברבנאל רואה המלוכה מוסד שאינו רצוי לא בעיני האל ולא לחברת בני האדם. אם אכן פסולה המלוכה בעיני אלוהי ושמואל נביאו כפי שעולה בברור מדברי אברבנאל בכמה מקומות, מדוע לדעתו מתערב באל במעשה הפסול והמגונה: בחירת מלך בישראל? (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationזכרה לאהרן (קובץ בעריכת מלכה שנוולד)
Place of Publicationחולון
Publisherתלפיות - המכללה האקדמית לחינוך
Pages240-255
Number of pages16
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • אברבנאל, יצחק בן יהודה -- 1437-1508
  • Abravanel, Isaac -- 1437-1508
  • מלוכה ביהדות
  • מלוכה במקרא
  • Kings and rulers in the Bible
  • שאול המלך
  • שמואל הנביא

Cite this