"בכל לבבך - בשני יצריך" וחובת בדיקת חמץ

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Abstract

  כידוע, מותר על פי ההלכה למכור את החמץ לגוי ובזה להיפטר מאיסור “בל יראה ובל ימצא” בפסח, על פי הכלל “שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה”. האם אדם יכול לפטור את עצמו מחובת בדיקת חמץ ע”י שימכור את כל החמץ שבביתו לגוי? אמנם, יש מקום לומר שאדם שמתכוון להישאר בביתו במהלך הפסח יצטרך לבער את החמץ גם אם מכר אותו לגוי מסיבה אחרת, המוזכרת בתוס’ בתחילת מסכת פסחים (ב, א), “שמא יבוא לאוכלו”
  Original languageHebrew
  Pages (from-to)11-17
  Number of pages7
  Journalהמעין
  Volumeנט
  Issue numberג
  StatePublished - 2019

  Cite this