בית המשפט 2.0: הצעה למיסוד הליכים שיפוטיים מקוונים בישראל

Translated title of the contribution: Court 2.0: institutionalizing online court proceedings in Israel

איילת סלע, סיגל רסלר-זכאי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מציג הצעה ראשונית למיסודם של הליכים מקוונים בבתי משפט בישראל. בשנים האחרונות, מוקמים ברחבי העולם טריבונאלים ובתי משפט מקוונים, כחלק מרפורמות שנועדו להגביר את היעילות, הנגישות ואיכות ההליכים במערכת המשפט. אנו סוקרות את הרקע להתפתחויות אלה, בוחנות מודלים ומאפיינים מרכזיים של הליכים שיפוטיים מקוונים קיימים וטוענות כי יש מקום למסד הליכים דומים במערכת המשפט הישראלית. טענתנו המרכזית היאכי במקרים המתאימים ניהול מקוון של הליכים שיפוטיים יכול להגביר את נגישותה ויעילות השל מערכת המשפט הישראלית ולשפר את השירות שזו מעניקה לבעלי הדין, תוך הבטחת צדק פרוצדוראלי ומהותי למתדיינים וקידום עקרונות היסוד של השיטה המשפטית. בנוסף, אנו טוענות כי הליכים מקוונים מאפשרים להטמיע באופן רוחבי פרקטיקות רצויות בניהול הליכים,לשפר את הזיכרון הארגוני בבית המשפט, ולהגביר את מעורבותם של בעלי הדין בבחירות פרוצדורליות לאורך ההליך, באופן שמגשים את האוטונומיה שלהם ומסייע להם להגיע להסכמות. מבחינה מעשית, אנו טוענות כי ניהול הליכים מקוונים עולה בקנה אחד עם מגמות יסוד המתרחשות זה מכבר בבתי המשפט האזרחיים בישראל. כך, ההצעה למסד הליכים מקוונים בבתי המשפט מתיישבת עם הדפוסים הפרוצדוראליים ואופני הסיום שמאפיינים הליכים אזרחיים רבים, תפישות ניהול ההליך שקנו שביתה בבתי-המשפט, והתגבשותה של אוריינות טכנולוגית בקרב השחקנים המרכזיים בהליך המשפטי. עוד אנו עומדות על כךשהרפורמה הפרוצדוראלית המתרגשת על מערכת המשפט עם התקנתן של תקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט- 2018 מייצרת הזדמנות ליישום בפועל של הצעתנו. למעשה, נראה כי העקרונות והכללים שקבועים בתקנות אלה מהווים תשתית פרוצדורלית ראשונית מתאימה למהלך שכזה. לצורך הדגמת הרלוונטיות והישימות של הצעתנו, אנו מציגות מודל תהליכי ראשוני להליך מקוון בתביעות לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 .אגב הדיון, אנו מצביעות על שאלות עומק שמעורר העיסוק בהקמת בית משפט מקוון, דוגמת השאלה אם בית המשפט הוא "מקום" או "שירות" והשאלה מה מגדיר "נגישות לצדק" בבית המשפט. (מתוך המאמר)
Translated title of the contributionCourt 2.0: institutionalizing online court proceedings in Israel
Original languageHebrew
Pages (from-to)787-850
Number of pages64
Journalמחקרי משפט
Volumeל"ג
Issue number2
StatePublished - 2022

IHP Publications

 • ihp
 • Civil law
 • Civil procedure
 • Courts
 • Internet -- Law and legislation
 • Law -- Data processing
 • Law reform
 • Liability for traffic accidents -- Israel
 • Online dispute resolution
 • Traffic accident victims
 • בתי משפט
 • חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה- 1975
 • יישוב סכסוכים מקוון
 • מחשבים במשפט
 • מערכת המשפט
 • משפט אזרחי
 • משפט ואינטרנט
 • נפגעי תאונות דרכים
 • סדר הדין האזרחי
 • רפורמה במערכת השיפוטית

Cite this