בית הכנסת הרב-עדתי בדור המדינה בישראל: אתניות, אורתודוקסיה, לאומיות ומגדר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

המאמר מבקש לדון בשתי מגמות בולטות בסוציולוגיה של קהילת בית הכנסת בקהלי הדור השני והשלישי לעלייה הגדולה מארצות האסלאם, "דור המדינה". מגמות אלה משמשות תשתית להתפתחות דגם בית כנסת שהמחבר מבקש לכנותו כאן "בית הכנסת המזרחי הרב-עדתי". המגמה הראשונה היא ההטרוגניזציה האתנית של קהלי המתפללים. מקורותיה של מגמה זו נטועים בהשפעות מעברים גאוגרפיים, תהליכי החילון והתפתחות שיח "מזרחי", המבטא את הניסיון החברתי והתרבותי המשותף ללא מעט מיוצאי ארצות האסלאם בסביבות החיים שבהן גדלו. המגמה השנייה היא ההומוגניזציה הדתית של בית הכנסת העדתי ביהדות המזרחית בדור המדינה. מקורותיה של מגמה זו נטועים בהשפעות תהליכי ההתחרדות והסוציאליזציה האורתודוקסית של חלקים מיוצאי ארצות האסלאם, וכן בתגובות המקומיות לתהליכים אלה. ההטרוגניזציה האתנית תורמת להתפתחותו של דגם מורכב יותר של בית הכנסת העדתי, והפיכתו ממקום המבטא את תרבותה ומורשתה של קבוצת מוצא אחת למקום רב-עדתי. תהליכי ההומוגניזציה הדתית מובילים לפיתוחם של ארבעה סוגים בולטים של בתי כנסת רב-עדתיים. הם מובחנים האחד מהאחר שלא על בסיס מוצא, כי אם על רקע המזג הדתי המאפיין כל אחר מהם. עם הארבעה נמנים בית כנסת המבוסס על ציבורים מסורתיים, מרכז רוחני של ציבורי תנועת התשובה, בית המדרש של בני התורה הספרדיים וכן בית הכנסת הספרדי במחוזות הציונות הדתית. (מתוך המאמר) המאמר מורכב משלושה חלקים: החלק הראשון דן במגמות המרכזיות הנוגעות לבית הכנסת העדתי בדור המדינה - המעבר מבית כנסת עדתי לרב-עדתי ומבית כנסת הנסמך על מוצא לבית כנסת הנסמך גם על חלוקות דתיות. החלק השני מראה כיצד הספרות הליטורגית, סידורי התפילה, משקפים תהליכים אלה. החלק השלישי מבקש לדון בהיבטים מגדריים הנקשרים במגמות הנדונות כאן. החלק המסכם קושר את הממצאים אל אחת הפרשנויות הרווחות בדיון בסוציולוגיה של אתניות ודת בחברות מהגרים.
Original languageHebrew
Title of host publicationכנישתא (קובץ בעריכת יוסף תבורי)
Place of Publicationרמת גן
Publisherהוצאת אוניברסיטת בר אילן
Pagesחלק 4, קצא-רכ
ISBN (Print)9652262374
StatePublished - 2001

IHP Publications

 • ihp
 • Ethnic groups -- Israel
 • Ethnology
 • Jewish chants
 • Jewish women -- Prayers and devotions
 • Jews -- Return to Orthodox Judaism
 • Multiculturalism
 • Prayer -- Judaism
 • Siddur
 • Social change
 • Synagogues
 • Zionism and Judaism

Cite this