בישולים, סידורים או תיקונים? מבטם של גברים על השתתפותם בעבודות הבית

ליאת קוליק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המחקר בחן אילו גורמים מסבירים את שיעור השעות הכללי שגברים מקדישים לעבודות הבית ואת מידת השתתפותם בעבודות אלו. המחקר התבסס על מדגם נוחות שכלל 213 גברים. נבחנו בו שלושה תחומים של עבודות הבית: תפקידים פנים-ביתיים, תפקידי תחזוקה טכנית וסידורים עבור הבית. ההסבר להשתתפות הגברים בתחומים אלו נבחן על בסיס שלוש גישות תיאורטיות: גישת המשאבים היחסיים, אשר במסגרתה נבחן היתרון בהכנסה וביוקרה מקצועית של אחד מבני זוג על זולתו; גישת האידיאולוגיה המגדרית, אשר נבחנה על פי תפיסות שוויוניות לגבי תפקידי המינים; וגישת מערכת המשפחה, אשר במסגרתה נבחן הקשר בין הערכת איכות חיי הנישואין לבין השתתפות הגברים בעבודות הבית. שלא כמצופה, נמצא כי אידיאולוגיה מגדרית שוויונית מפחיתה את נטייתם של הגברים להשתתף בתפקידי תחזוקה טכנית, וכי איכות חיי נישואין גבוהה קשורה בקשר שלילי לביצוע תפקידים פנים-ביתיים. בנוסף נמצא כי כאשר גברים משתכרים יותר מנשותיהם וכאשר יוקרתם המקצועית גבוהה מזו של נשותיהם, מידת השתתפותם בעבודות הבית היא הנמוכה ביותר. על אנשי המקצוע לסייע לזוגות להבין את מקורותיה של חלוקת העבודה בבית מתוך הכרה בפוטנציאל הטמון באופייה ליצירת מתח בזוגיות, מחד גיסא, ותחושת הוגנות מאידך גיסא. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)385-413
Number of pages29
Journalחברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית
Volume33
Issue number3
StatePublished - 2013

IHP Publications

  • ihp
  • Families
  • Man-woman relationships
  • Marriage
  • Sex

Cite this