ביקורת המודרניות: שמואל דוד לוצאטו וההשכלה שכנגד

S. Feiner

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Original languageAmerican English
Pages (from-to)145-165
JournalSamuel David Luzzatto, the Bi-Centennial of his Birth
StatePublished - 2004

Bibliographical note

Robert Bonfil, Isaac Gotlieb, Hannah Kasher (eds.)

Cite this