ביקורת אמפתית: בחינה מחודשת של תפקיד הסוציולוג המבקר

גלית אילון, דניאלה אריאלי-קלם

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מאמר זה מבקש להעלות לדיון את שאלת יחסה של הסוציולוגיה הביקורתית כלפי האחר שלה: האחר המבוקר. על בסיס קריאה בכתביהם של מישל פוקו והומי באבא המחברות מראות שתפיסות פוסט סטרוקטורליסטיות ופוסט קולוניאליסטיות מצביעות על הצורך לבחון מחדש את תפקידו של המבקר ואת האוריינטציה שלו לפי מושאי הביקורת, או במילים אחרות, הן מניחות תשתית לשינוי בתרבות הביקורת. בצד ההמשגה התיאורטית של מופעיו המורכבים של הכוח התוו שני ההוגים הללו עקרונות של ביקורת הנשענת על אמפתיה שאינה מתוחמת לצד אחד, או ליתר דיוק, להבניה של צד אחד. המושג "ביקורת אמפתית" שהמחברות מציעות מבקש להדגיש היבט זה כקו מנחה בפרקטיקה הביקורתית. המושג מסמן את האפשרות להתגבר על הפרדוקסליות המאפיינת את השיח הביקורתי, שאמנם מבקש לפרק דיכוטומיות ודפוסי חשיבה דואליים, אך מאשרר אותן שוב ושוב בפרקטיקה הביקורתית שלו עצמו. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)9-27
Number of pages19
Journalסוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית
Volume13
Issue number1
StatePublished - 2011

IHP Publications

  • ihp
  • Empathy
  • Foucault, Michel -- 1926-1984
  • Power (Social sciences)

Cite this