בין רייטינג לזכויות הילד, בין סופר נני, בית ספר למוסיקה ומאסטר שף ילדים ל-Kid Nation: אסדרת השתתפותם של ילדים בתכניות מציאות (ראליטי)

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המאמר עוסק בשאלת האיזון הראוי בין נזק לילדים מהשתתפות בתכניות מציאות (ראליטי) לבין חופש הביטוי של הילדים המשתתפים, חופש הביטוי המסחרי וחופש העיסוק של גופי התקשורת והמפרסמים וזכות הציבור לצפות בתכניות אלה, הנמצאות כיום בראש טבלאות הרייטינג (מדרוג). אף שלנושא רלוונטיות לתחומי משפט רבים, החקיקה בנושא השתתפות ילדים בתכניות בידור מועטה מאוד ואינה מותאמת להשתתפותם בתכניות מציאות. קיימות רגולציות, אך הן אינן מקיפות ואינן כוללות את כל גופי השידור הרלוונטיים. המאמר יסייע ליצירת חקיקה או רגולציה אחידה בתחום, תוך ניסיון שלא להילחם בהצלחה בפועל של תכניות אלה ולא להתעלם מזכויות משפטיות העומדות לגופי השידור מחד גיסא, ולא להותיר את התחום פרוץ וללא גבולות, תוך התחשבות בזכויות משפטיות של הילדים שעלולות להיפגע, מאידך גיסא. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)491-574
Number of pages84
Journalדין ודברים: כתב-עת משפטי בין-תחומי
Volumeח'
Issue number2
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Child labor
  • Children
  • Children's rights
  • Freedom of expression
  • Mass media and criminal justice
  • Minors
  • Privacy

Cite this