בין פורמליזם לערכים בהלכה ובמשפט העברי

שמשון אטינגר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

המאמר מתייחס לפורמליזם משפטי: חשיבה משפטית בעלת אופי טכני צר: הפעלה לוגית-מכנית של כללים פנימיים, בדומה לדרכי ההיסק של מדעי הטבע, בלא התחשבות בתוצאה הנובעת מכך. המחבר גורס, שאפשר להבחין בפנים שונות שבהן באה לידי ביטוי התפיסה הפורמליסיטית במקורות ההלכה, ובוחן את האפשרות לזהות עימות בתוך ההלכה גופה, בין עמדות פורמליסטיות ובין עמדות אנטי פורמליסטיות שניתן לכנותן "ערכיות".
Original languageHebrew
Title of host publicationהלכה ומשפט:
Subtitle of host publicationספר הזיכרון למנחם אלון
Editorsאריה אדרעי
Place of Publicationצפרירים
Publisherנבו
Pages149-176
StatePublished - 2018

Cite this