בין הכתונת והפסים לסיפור חיים: "כינון עצמי" באמצעות פעולות-דיבור

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract

במאמר זה אבקש לבחון את הנובלת "הכתונת והפסים" כרקונסטרוקציה פואטית של סיפור חיים באמצעות פעולות דיבור. בהמשך לכך אפשר לראות את המבדה האמנותי בבחינת הצעה של כינון ושיקום ה"אני" כמהות רוחנית כוללת וכמענה פואטי וקיומי לזדון הנאצי. ביצירתו של אפלפלד עשרות סיפורי חיים של דמויות אינדיבידואליות, אשר מתמקדים כלשונות כ"פעולות" ולא בתיאור העבר. הטענה המרכזית במאמר זה היא, כי ההתמקדות בתיאור פעולות במקום בתיעוד ממשי וישיר של מאורעות השואה מקבלת על עצמה משימה קיומית ורוחנית חשובה - כינון מחדש של "עצמי" שמסוגל ורוצה לשוב ולקבל עליו מחויבות אתית. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationעשרים וארבע קריאות בכתבי אהרן אפלפלד
Editorsאבידב ליפסקר, אבי שגיא
Place of Publicationרמת גן
Publisherאוניברסיטת בר אילן ומכון שלום הרטמן
Pages85-115
Number of pages31
ISBN (Print)9789652264008
StatePublished - 2011

Publication series

Nameאופקי מחקר
Name תמה, סדרת מחקרים בתימטולוגיה של ספרות עם ישראל

IHP Publications

  • ihp
  • Speech
  • אפלפלד, אהרן -- הכתנת והפסים
  • אפלפלד, אהרן -- ספור חיים
  • דיבור

DanaCode

  • danacode

Cite this