"בין אוטופיה למציאות": חקר מקרה של המשמעויות שמייחסות מורות לייחודיות בית ספרית מבוססת תורת האילוצים: חקר מקרה של המשמעויות שמייחסות מורות לייחודיות בית ספרית מבוססת תורת האילוצים

שושי רייטר, מירי גולדרט

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

המהלך החינוכי של פיתוח ייחודיות בית ספרית הולך ומתרחב בחינוך הציבורי בארץ. הייחודיות מלווה בגיבוש אוריינטציה בית ספרית המתמקדת בנושא תוכני או במיומנות ומתוארת כמהלך המיטיב עם הורים ועם בית הספר (משרד החינוך, 2015). עם זאת, קיימים קשיים המלווים את השינוי הנדרש מהצוות החינוכי. מאמר זה מבוסס על חקר מקרה של ייחודיות שכותרתו "חשיבה ותקשורת לצמיחה מתמדת" על פי תורת האילוצים (TOC - Theory of Constraints) (Goldratt-Ashlag, 2010). המחקר מתמקד במשמעויות שמייחסות 23 מורות בבית ספר יסודי לתהליכי פיתוח הייחודיות והטמעתה. לבירור תפיסותיהן החוקרים נעזרו בשאלון איכותני שנבנה לפי מודל ארבעת ממדי השינוי (Goldratt-Ashlag, 1990). שני ממדים במודל מציגים תמיכה בשינוי: ערך חדש עתידי אוטופי לפרט ולארגון ("תיבת האוצר") והתרחקות מגורמי סיכון במצב הקיים ("התנין"). מנגד, שני ממדים מציגים התנגדות לשינוי: הערכה והיצמדות ליתרונות במצב הקיים ("בת הים"), לצד חששות מקשיים ומפגיעה אישית וארגונית הכרוכים בשינוי ("הולך הקביים"). תרומתו התיאורטית של המאמר עולה מהניתוח האיכותני שחושף שבכל אחד מהממדים חוזרת ההתייחסות לשלושה היבטים מרכזיים: תקשורת בין-אישית תוך-בית ספרית, קשר עם הקהילה ופדגוגיה. מהניתוח עולה שהמורות רוצות בשינוי ודוחות אותו בו זמנית, ומתיאור חזונן האישי משתמעת תפיסה חיובית של הייחודיות הנחקרת. לבסוף נדונות ומוצעות דרכי פעולה ליישום מיטבי של תהליכי פיתוח ייחודיות בית-ספרית, תוך צמצום החששות והנזקים האפשריים. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)111-139
Number of pages29
Journalעיונים במינהל ובארגון החינוך
Volume36
StatePublished - 2019

IHP Publications

  • ihp
  • בתי ספר ייחודיים
  • Alternative schools
  • תורת האלוצים
  • מורים
  • Teachers

RAMBI Publications

  • RAMBI Publications
  • Educational change -- Israel
  • Teachers -- Israel -- Attitudes
  • School management and organization -- Israel

Cite this