בטיחות מטופלים וביטחון פסיכולוגי של הצוות: מחקר משולב על היבטים של עבודת צוות בחדר הניתוח

דנה ארד, עדי פינקלשטיין, רונן רוזנבלום, רחלי מגנזי

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

מטרות: לנבא את כמות עבודת הצוות שמתרחשת במהלך ניתוח על סמך שמירה על נהלי בטיחות לפני תחילת הניתוח (רשימת תיוג של אמצעי בטיחות בניתוח וביצוע ספירה כירורגית), ולבחון גורמים המשפיעים על בטיחות המטופלים ועל הביטחון הפסיכולוגי של הצוות במהלך ניתוח, על סמך עבודת צוות בין-מקצועית. שיטות: מחקר זה, שבוצע בשיטת מחקר משולבת, כלל אנליזה כמותנית ואיכותנית. הנתונים הכמותניים כללו 2,184 תצפיות ישירות במקרים כירורגיים, בנוגע לשמירה על נהלי בטיחות במהלך ניתוח ב-29 בתי חולים, כשהאנליזה בוצעה באמצעות רגרסיה לוגיסטית בינארית רבת-משתנים. הנתונים האיכותניים נתקבלו מאנליזה של 25 ראיונות מובנים למחצה עם אנשי צוות רפואי בחדרי ניתוח ועם מנהלי סיכונים, בעזרת גישה של אנליזה תימטית אינדוקטיבית. תוצאות: אנליזה של התצפיות בחדרי הניתוח חשפה כי היעדר עבודת צוות בשלב הטרום-הרדמה (in-sign) לפני הניתוח הכפיל את הסיכוי להיעדר עבודת צוות במהלך הניתוח (יחס סיכויים=,1.972 מרווח סמך) 2.233, 1.741, 95% (C1>p) ובשלב הטרום-חתך (time-out) (יחס סיכויים=,2.142 95% 1.879, CI0.001>p 2.441,). נוכחות עקבית של הצוות במהלך הניתוח הגבירה באופן מובהק את עבודת הצוות, ב-21% עבור רופאים וב-24% עבור אחים ואחיות (0.05>p), אבל תחלופה של הצוות צמצמה באופן מובהק את עבודת הצוות ב-73% עבור רופאים (0.05>p). נתונים שנתקבלו מהראיונות הראו שבטיחות מטופלים וביטחון פסיכולוגי של הצוות קשורים לתפיסת התפקיד השיתופי של הצוות בקרב צוות חדר ניתוח, עם מחויבות הדדית ותקשורת בין-מקצועית אפקטיבית. מסקנות: על ארגונים שמספקים שירותי בריאות לקחת בחשבון את הממצא העיקרי של מחקר זה, על מנת לזהות גורמים המשפיעים על עבודת צוות במהלך ניתוח. עבודת צוות אפקטיבית לפני ניתוח משפיעה לחיוב על עבודת צוות בזמן הניתוח. כך גם נוכחות של יותר אנשי צוות רפואי בניתוח, ללא תחלופה. גורמים אחרים כוללים עבודה בצוות קבוע, ייעודי, בהובלת מנתחים אשר פועלים תוך תקשורת בין-מקצועית אפקטיבית שמקדמת את בטיחות המטופלים ואת הביטחון הפסיכולוגי של הצוות. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)18-25
Number of pages8
Journalהאחות בישראל
Volume210
StatePublished - 2023

IHP Publications

  • ihp
  • Medical personnel
  • Operating rooms
  • Teams in the workplace
  • חדרי ניתוח
  • עבודת צוות
  • עובדים בשירותים רפואיים

Cite this