בחינת פרקטיקות הוראה בסביבה המשלבת סימולציות אותנטיות מבוססות הכוונה עצמית

Translated title of the contribution: Examining Teaching Practices in an Environment That Combines Authentic Self-directed Simulations

יפית מורדוף, ברכה קרמרסקי, Orna Heaysman

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Abstract


אחת המיומנויות המרכזיות במאה ה - 21 היא טיפוח לומד עצמאי פעיל בעל הכוונה עצמית בלמידה ( Zimmerman, ( ) Self - Regulated Learning – SRL 2013 ) . הכוונה עצמית בלמידה ובהוראה היא היכולת של הלומד או של המורה להציב לעצמו מטרות, לבחור אסטרטגיות פעולה, להיות מודע למחשבותיו, להרגשותיו ולהתנהגותו במהלך הלמידה או ההוראה, לפקח עליהן ולנהל אותן כדי להשיג את מטרותיו . הכוונה עצמית היא תהליך מורכב ודינמי שבו הלומד ( מורה או תלמיד ) נמצא במרכז הלמידה מבחינה קוגניטיבית, מטה - קוגניטיבית ומוטיבציונית - רגשית . מחקרים הראו כי מיומנויות של לומד עצמאי בעל הכוונה עצמית אינן מתפתחות ספונטנית, ונדרשת סביבת למידה מתאימה שמאפשרת לטפח מיומנויות אלו ( 2017 , . Maghfiroh et al ) . מרבית המחקרים על סביבות למידה שתומכות בהכוונה עצמית נערכו בקרב תלמידים ופרחי הוראה בלבד, ואך מעט נערכו בקרב מורים בפועל העוסקים בתהליכי הטמעה של פרקטיקות הוראה המעודדות לומד בעל הכוונה עצמית בכיתה בזמן אמת ( & Dignath Büttner, 2018 ; Mevarech & Kramarski, 2014 ) .

על פי הספרות המחקרית, כדי לטפח מיומנויות של לומד בעל הכוונה עצמית ( SRL ) נדרשת סביבה המאפשרת למידה אקטיבית . עבור מורים סביבת למידה כזו מזמנת חוויות הוראה אותנטיות העשויות לספק להם כלים לגשר על הפער בין תאוריה למעשה, ולסייע בידם להשתמש בפועל בפרקטיקות ההוראה שנלמדות בתוכניות ההכשרה ( ; 2001 , . Kramarski, 2018 ; Van Driel et al Vermunt, 2016 ) . במחקר הנוכחי התמקדנו בסביבת למידה ייחודית המשלבת סימולציות והכוונה עצמית . סביבה כזאת מאפשרת את טיפוחו של המורה כלומד עצמאי ( SRL ) ואת הטמעת הפרקטיקות הנחוצות להוראה שבה התלמיד במרכז הלמידה הן בעת התנסות בפועל בסימולציה הן בעת העברת שיעור בכיתה


Translated title of the contributionExamining Teaching Practices in an Environment That Combines Authentic Self-directed Simulations
Original languageHebrew
Title of host publicationהתנסות סימולטיבית בהוראה ובלמידה :
Subtitle of host publicationהבטים תיאורטיים ומחקריים
Editorsיעקב ב. יבלון, שירה אילוז, מאירה איזנהמר
Place of Publicationתל אביב
Publisherמכון מופ"ת
Chapter9
Pages140-166
Number of pages27
ISBN (Print)9789655302134
StatePublished - 2022

Cite this