בחינת העמדות של בני זוג כלפי תפקידי המינים: ניתוח משווה בין בעלים לנשותיהם

ליאת קוליק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

במחקר המוצג במאמר נבחנו הבדלים בעמדות כלפי תפקידי המינים והגורמים התורמים לעיצוב עמדות אלה בקרב 124 בעלים ובקרב 124 נשותיהם. נבחנה תרומתם של כמה משתני מחקר להסבר העמדות כלפי תפקידי המינים: (א) משתני רקע (מין, גיל, השכלה וכו'); (ב) משתני אישיות (הערכה עצמית וסובלנות לעמימות); (ג) משתני בן-בת הזוג (מאפייני עבודה-השכלה ועמדות כלפי תפקידי המינים). לבד מן הקשר בין המשתנים בשלוש הקבוצות ובין העמדות של הבעלים ונשותיהם כלפי תפקידי המינים, נבחנה התרומה הכוללת של משתני המחקר להסבר העמדות של כל אחד מבני הזוג בנפרד. מהמחקר עולה כי בכל הנגוע לעמדות כלפי תפקידי המינים, הבעלים מחזיקים בעמדות פחות ליברליות מהנשים. עם זאת, משתני המחקר מסבירים במידה רבה יותר את עמדות הנשים כלפי תפקידי המינים מאשר את עמדות בעליהן. עוד נמצא, שעמדות כלפי תפקידים המינים של כל אחד מבני הזוג קשורות לעמדותיו של בן הזוג האחר. כמו כן נמצא קשר בין משתני האישיות של בעלים ונשים ובין עמדותיהם כלפי תפקידי המינים. למשתני הרקע הייתה תרומה גדולה יותר להסבר העמדות כלפי תפקידי המינים בקרב הנשים מאשר בקרב הבעלים, ובפרט למשתנים המאפיינים הון אנושי כגון השכלה והכנסה (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)81-102
Number of pages22
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume47
Issue number1
StatePublished - 2010

IHP Publications

  • ihp
  • Attitude (Psychology)
  • Marriage
  • Sex

Cite this