בדין 'לא תגורו מפני איש', מבט נוסף על חובת היחיד בתפקיד ציבורי

  Research output: Contribution to journalArticle

  Abstract

  מאמר זה דן בחובת הדיין שלא להיכנע לאיומים, המעוגנת בפסוק "לא תגורו מפני איש". המחבר מראה כי לדעות מסוימות החובה הזו מוטלת עליו גם במצב של ספק פיקו"נ, זאת בניגוד לכללי ההלכה הרגילים. המחבר תולה את ההסבר לכך בעובדה שהדיין פועל כאן כנושא תפקיד ציבורי, ואם תהיה כניעה לאלימות זה יערער את כל אושיות שלטון החוק בחברה. חשש של קלקול חברתי כללי, גם אם אין בו סכנת נפשות ישירה, שקול הלכתית למצב של פיקו"נ, ולכן הוא מחייב מסירות נפש. מכאן ניתן להציע לעיון הקוראים כמה מסקנות הלכתיות מרחיקות לכת, הן באשר להפעלת משטרה בשבת בנסיבות שאין בהן חשש לפיקו"נ. הן באשר לחובה להשתתף כחייל במלחמה, אך לא למסור נפש במצב של סכנה וודאית. כמובן שאין בדברים הכרעת הלכה אלא הצעה לבחינה בלבד. המסקנה העיקרית העולה מן המאמר היא שיש חובה על כל נושא משרה ציבורית לא להירתע מאיומים, גם במצב של ספק פיקו"נ, שכן הוא אמון על ערעור הסדר החברתי כולו. הדברים מעוגנים בתפיסת ההלכה את הציבור כיישות שונה מן האדם הבודד.
  Original languageHebrew
  Pages (from-to)245-260
  Number of pages16
  Journalמחניך: בטאון הרבנות הצבאית
  Volumeג
  StatePublished - 2008

  IHP Publications

  • ihp
  • דיינים
  • Judges (Jewish law)
  • Rabbinical courts
  • פיקוח נפש
  • Pikku'aḥ nefesh
  • דיני צבא ומלחמה (הלכה יהודית)
  • Military law (Jewish law)
  • ספק (הלכה יהודית)
  • Uncertainty (Jewish law)
  • חילול שבת
  • Sabbath (Jewish law)
  • משטרת ישראל
  • Mishteret Yiśraʾel

  Cite this