באושר ובעושר? פרמיית הנישואים בשוק העבודה בישראל

מיכאל דבאוי, גיל אפשטיין, אבי וייס

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

תופעה מוכרת בשוק העבודה היא "פרמיית הנישואים" – נטייתם העקבית של גברים נשואים להשתכר יותר מעמיתיהם הרווקים, גם בהינתן כל גורם נצפה שיכול לקשור בין השכר לנישואים (גיל, מקום עבודה ומגורים, הון אנושי וכיוצא באלה). מטרתנו היא לבחון את הקשר שבין נישואים לתעסוקה ושכר בשוק העבודה הישראלי בשנים האחרונות לפי נתונים מעודכנים ולאור תמורות ותהליכים שחלו במבנה המשפחה ובמוסד הנישואים בשני העשורים האחרונים, וכן לאמוד את "פרמיית הנישואים" עבור עובדים ועובדות מאוכלוסיות שונות (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)249-269
Number of pages21
Journalדוח מצב המדינה
StatePublished - 2022

IHP Publications

  • ihp
  • Employment (Economic theory)
  • Marriage
  • Wages
  • נישואים
  • שכר
  • תעסוקה

Cite this