"אתרי אינטרנט בעין המחקר האיכותני: כיצד ממקדים מיקרוסקופ על מטרה נעה".

Research output: Other contributionpeer-review

Original languageAmerican English
Media of outputTopical/Group Seminar
Place of PublicationBar-Ilan University, Ramat Gan; פל"א דוק' - הפורום לשיטות מחקר איכותניות, הפקולטה למדעי החברה,
StatePublished - 2010

Cite this