אתיקה ארגונית בניהול משאבי אנוש במערכת החינוך הישראלית

Translated title of the contribution: Organizational Ethics in Human Resources Management in Israel's Educational System.

  Research output: Book/ReportBookpeer-review

  Abstract

  שער ראשון -- פרק 1: אתיקה ארגונית בהקשר הבית־ספרי -- פרק 2: הקשר בין תפיסת האתיקה הארגונית לבין התנהגויות נסיגה מסוג איחורים, היעדרויות ועזיבה בקרב מורים -- פרק 3: התנהגויות נסיגה בקרב מורים -- פרק 4: המשתנים הנפוצים לניבוי התנהגויות נסיגה של מורים -- פרק 5: איחורי מורים -- פרק 6: היעדרויות מורים -- פרק 7: עזיבת מורים -- פרק 8: תֵאוריית הרצף כמסבירה התנהגויות נסיגה של מורים -- פרק 9: נטייה לעזוב בקרב מורים -- פרק 10 : מדידת הנטיות לאחר ולהיעדר -- פרק 11 : נטייה להתנהגות בלתי הולמת בהקשר הבית־ספרי -- פרק 12 : תפיסת ההפרה של החוזה הפסיכולוגי כמסבירה התנהגויות נסיגה של מורים -- פרק 13 : תפיסת האקלים האתי כמסבירה התנהגויות נסיגה של מורים בבית הספר -- פרק 14 : תפיסת הצדק הארגוני כמסבירה התנהגויות נסיגה של מורים בבית הספר -- פרק 15 : תפיסת המחויבות הארגונית כמתווכת בין משתני אתיקה לבין התנהגויות נסיגה של מורים -- פרק 16 : הקשר שבין התנהגויות אזרחיות לבין התנהגויות הנסיגה -- פרק 17 : אסטרטגיות לצמצום התנהגויות נסיגה בקרב מורים -- פרק 18 : הדרכה ממוקדת לומד - לקראת צמצום התנהגויות נסיגה של מורים --
  שער שני -- פרק 19 : הקונטקסט במערכת החינוך המעודד פיתוח קוד אתי -- פרק 20 : הפער בין המדיניות המוצהרת לבין הנעשה בשטח -- פרק 21 : הצורך בקוד אתי לאנשי חינוך והוראה: זווית מבט בינלאומית -- פרק 22 : הממדים העולים מתוך הקודים האתיים לאנשי חינוך ברחבי העולם -- פרק 23 : דרכי הובלה לפיתוח קוד אתי לאנשי חינוך והוראה -- פרק 24 : פיתוח קוד אתי לאנשי חינוך והוראה באמצעות סימולציות קבוצתיות -- פרק 25 : דרכי אכיפה להטמעת קוד אתי לאנשי חינוך והוראה בעולם -- פרק 26 : המאפיינים של קודים אתיים שונים שפותחו בעולם -- פרק 27 : דרכי הטמעת הקוד האתי במערכת החינוך בארה "ב -- פרק 28 : אחרית דבר --
  רשימת שאלונים: שאלון דיווח עצמי - איחורי מורים -- שאלון דיווח עצמי - היעדרויות מורים -- שאלון דיווח עצמי - עזיבת מורים -- שאלון דיווח עצמי - נטייה לעזיבה בקרב מורים -- שאלון דיווח עצמי - נטייה לאחר בקרב מורים -- שאלון דיווח עצמי - נטיה להיעדר בקרב מורים -- שאלון דיווח עצמי - נטייה להתנהגות שאינה הולמת בקרב מורים -- שאלון דיווח עצמי - תפיסת הפרת החוזה הפסיכולוגי בקרב מורים -- שאלון דיווח עצמי - תפיסת האקלים האתי הבית-ספרי בקרב מורים -- שאלון דיווח עצמי - תפיסת הצדק הארגוני בקרב מורים -- שאלון דיווח עצמי - תפיסת הצדק הארגוני בקרב מורים -- שאלון דיווח עצמי - תפיסת המחויבות הארגונית בקרב מורים -- שאלון דיווח עצמי - נטייה להתנהגות אזרחית.
  Translated title of the contributionOrganizational Ethics in Human Resources Management in Israel's Educational System.
  Original languageHebrew
  Place of Publicationחיפה
  Publisherפרדס
  Number of pages159
  ISBN (Print)9781618382672
  StatePublished - 2017

  Cite this