אתגרים כלכליים ליצוא גז טבעי משדות הגז הימיים של ישראל

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

היבטים גאואסטרטגיים של משק האנרגייה, אנרגיית הגז המופקת מהים הפכה להיות מרכיב חשוב ביותר בכלכלת מדינת ישראל וחוסנה. בהתאם לכך ייחדנו לנושא פרק נפרד. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Title of host publicationהערכה אסטרטגית ימית רבתי לישראל 2017/18 (קובץ בעריכת שאול חורב)
Place of Publicationחיפה
Publisherמרכז חיפה למחקרי מדיניות ואסטרטגיה ימית, אוניברסיטת חיפה
Pages240-249
Number of pages10
ISBN (Print)9789657437674
StatePublished - 2018
Externally publishedYes

IHP Publications

  • ihp
  • יצוא
  • Exports
  • גז טבעי
  • Natural gas
  • ימים (ים)
  • Seas

Cite this