ארון הנכות: לצאת, להישאר או לפרק: [מאמר תגובה]

אדוה איכנגרין, נצן אלמוג, נילי ברויאר

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

כתיבתה של סמואלס, וכן התגובה עליה, מייצגות כתיבה פוסטמודרנית בתחום לימודי המוגבלות, הפורצת את הגבולות וההגדרות של הגוף והזהות. במאמר ובתגובה הדבר נעשה באמצעות ניתוח מושגי היציאה מן הארון, המבט והסתרת הנכות אגב אנלוגיה לתיאוריה קווירית. בתגובה מרחיבות הכותבות את הניתוח מנקודת מבט זו ומתמקדות בילדים עם מוגבלויות. הן עושות זאת בין היתר על ידי בחינה של פעולת המבט ושל החוויה של ילדים עם מוגבלויות, נראות ולא נראות. ההתמקדות בילדים מאפשרת בחינה ייחודית של תהליכי הבניה בעניין נורמליות וחריגות, ובתוך כך מאפשרת את ערעור ההבחנה בין נראות לבלתי נראות שבלב לימודי המוגבלות מז'אנר זה.
Original languageHebrew
Title of host publicationלימודי מוגבלות: מקראה (קובץ בעריכת נטע זיו ואחרים)
Place of Publicationירושלים
Publisherמכון ון ליר
Pages299-311
Number of pages13
ISBN (Print)9789650207892
StatePublished - 2016

IHP Publications

  • ihp
  • Children with disabilities
  • Coming out (Sexual orientation)
  • Disability studies
  • Identity (Psychology)
  • People with disabilities
  • People with disabilities -- Family relationships
  • Stigma (Social psychology)

Cite this