'ארבע צווחות צווחה עזרה': לאופיה של מסורת מן הגניזה

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ברייתא המובאת במספר נוסחים בשתי סוגיות בתלמוד הבבלי מספרת על צווחות שהשמיעה העזרה שבמקדש בתגובה למעשיהם של מספר כהנים. נוסח שונה של הברייתא מובא בקטע גניזה מספריית אוניברסיטת קימברידג, המכיל את הלכות יח-כב בפרק יג של תוספתא מנחות. הטקסט מן התוספתא כתוב לרוחבה של רצועת קלף צרה בכתב מזרחי קדם מרובע, ולהערכת החוקרת ד"ר עדנה אנגל הוא הועתק בתחילת המאה העשירית. חשיבות רבה נודעת לנוסח הברייתא בקטע הגניזה, לא רק מפני שהיא נמצאת מחוץ לתלמוד אלא אף בשל זיקתה המורכבת לנוסח המסורות השונות בבבלי ולאור מיעוט עדי הנוסח של התוספתא לפרק זה. המאמר מבקש לברר שתי שאלות: 1. האם הברייתא מקורית בתוספתא ונשמטה מן הנוסח של שאר העדים, או שמא מדובר בתוספת מאוחרת, שחדרה לקטע הגניזה ממקור אחר; 2. מהו היחס בין נוסח הברייתא המדוברת לבין נוסחן של המסורות של הברייתא בבבלי, ומה ניתן ללמוד מכך על תפוצת נוסחי הברייתא בסביבה שבה הועתק הקטע שלפנינו.
Original languageHebrew
Pages (from-to)99-118
Number of pages20
Journalגנזי קדם
Volume11
StatePublished - 2015

IHP Publications

  • ihp
  • Cairo Genizah
  • Criticism, Textual
  • Manuscripts, Hebrew
  • Tosefta -- Menahot
  • גניזה קהירית
  • השוואת נוסחים
  • כתבי יד עבריים
  • מקוריות והעתקה בספרים ובכתבי יד
  • תוספתא. מנחות

Cite this