אפקט הנדיבות במרכז הערכה לניהול כמחולל פרדוקס מגדרי

ורדה ויזל, רונית קרק

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

ארגונים רבים בארץ ובעולם נוהגים לאתר פוטנציאל ניהולי בקרב עובדיהם ולאבחן ולמיין את דרג המנהלים באמצעות מרכזי הערכה (managerial assessment center). מרכז ההערכה נתפס ככלי אובייקטיבי, רציונלי, הוגן ושקוף, המשמש משקל נגד לכוחות ארגוניים פוליטיים. בניגוד למחקרים הטוענים שמרכז ההערכה הוא כלי ניטרלי מבחינה מגדרית, מחקר זה מראה שמרכז ההערכה לניהול, במתכונתו הנוכחית, יוצר לנבחנות קושי העולה על הקושי שהוא יוצר לנבחנים. עם זאת, למרות הקשיים המובנים והיתרון, המוקנה לכאורה לנבחנים הגברים, מחקרים רבים בארץ ובעולם מצביעים על כך שנשים מצליחות במרכז הערכה לניהול בדומה לגברים ואף יותר מהם. מחקר זה מנתח ומפרש את פרדוקס הצלחתן של נשים הנבחנות במרכז הערכה לאיתור פוטנציאל ניהולי. מערך המחקר נשען על מקרה בוחן בארגון ממלכתי שיש בו דומיננטיות גברית, והוא משלב שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות. המחקר הכמותי כולל בחינה משווה של ציונים שהשיגו 821 נבחנים ו-210 נבחנות במרכז ההערכה במהלך עשור שנים. המחקר האיכותני מבוסס על ניתוח ראיונות מובנים למחצה עם 30 מעריכים ממרכז ההערכה. במחקר נשאלו שלוש שאלות: האם מרכז הערכה לניהול מתנהל בתהליך ניטרלי מבחינה מגדרית? האם הצלחת הנבחנות נובעת מיכולותיהן החריגות בתחום הניהול? האם הצלחת הנבחנות לעומת הנבחנים נובעת מהערכת יתר של המעריכים? מן הממצאים עולה שהצלחת הנבחנות בתהליך שאינו ניטרלי מבחינה מגדרית, המייצר עבורן קושי עודף, נובעת מתופעה שכינינו "אפקט הנדיבות" (benevolence effect), אפקט העולה בקנה אחד עם תאוריית הסקסיזם האמביוולנטי. אפקט הנדיבות גורם למעריכים להעריך נבחנות הערכת יתר, בתנאי שהן מפגינות התנהגות התואמת את הציפיות המגדריות מהן. העדפת נבחנות המתנהגות על-פי ציפיות מגדריות עשויה לתרום לשימור ההגמוניה הגברית בשדרה הניהולית ולהעמקת המגדור (re-gendering) בארגון. (מתוך המאמר)
Original languageHebrew
Pages (from-to)153-188
Number of pages36
Journalמגמות: רבעון למדעי ההתנהגות
Volume52
Issue number1
StatePublished - 2017

IHP Publications

  • ihp
  • Employees -- Rating of
  • Executives -- Training of
  • Human capital
  • Management
  • Sex
  • Sex discrimination
  • Women executives

Cite this