אנטומיה של עמימות ממלכתית: מבט לשוני-רטורי על "נאום ההתנתקות

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapterpeer-review

Original languageAmerican English
Title of host publicationמילה בסלע: רטוריקה עכשיו
EditorsZ. Livnat
PublisherEmek Izreel College
Pages65-87
StatePublished - 2009

Cite this